ny_banner

رنگ انعکاسی علامت گذاری جاده

  • اسپری رنگ بازتابنده جاده با خشک شدن سریع

    اسپری رنگ بازتابنده جاده با خشک شدن سریع

    رنگ انعکاسی از رزین اکریلیک به عنوان ماده پایه ساخته شده است که با نسبت معینی از مواد بازتابنده جهت دار در یک حلال مخلوط شده و به نوع جدیدی از رنگ بازتابنده تعلق دارد.اصل انعکاس این است که نور تابیده شده را از طریق مهره های بازتابنده به خط دید افراد بازتاب می دهد تا یک اثر بازتابی ایجاد شود که در شب آشکارتر است.