ny_banner

رنگ صنعتی سنگین

  • رنگ لاستیک کلردار مقاوم در برابر قلیایی ضد آب

    رنگ لاستیک کلردار مقاوم در برابر قلیایی ضد آب

    این فیلم از لاستیک کلردار، نرم کننده ها، رنگدانه ها و غیره ساخته شده است. این فیلم سخت، خشک می شود و دارای مقاومت شیمیایی عالی است.مقاومت عالی در برابر آب و مقاومت در برابر کپک.عملکرد ساخت و ساز عالی، می تواند در یک محیط با دمای بالا 20-50 درجه سانتیگراد ساخته شود.تناوب خشک و مرطوب خوب است.هنگام تعمیر فیلم رنگ لاستیکی کلردار، نیازی به برداشتن فیلم رنگ قدیمی قوی نیست و تعمیر و نگهداری راحت است.